Про мене

Моє фото
Ковель, Волинська, Ukraine
просто жінка і мама.

БЛОГ АРТЮШЕНКО ГАЛИНИ

субота, 6 серпня 2016 р.

«Безкоштовне отримання та приватизація земельних ділянок в Україні – реальність!»

До сьогодні, напевно, не кожен знає, що БЕЗКОШТОВНА приватизація земельних ділянок – є гарантоване Конституцією України (ст. 14) право кожного громадянина отримати у власність землю. Таке право останнім часом все більше і більше реалізується українцями.

Поширення та висвітлення даного питання має важливе значення для людей, які хочуть жити, працювати і здійснювати господарську діяльність на власній землі, тому, ми сподіваємось, дана стаття допоможе набути таких прав і дасть можливість всім бажаючим знайти куточок власної Батьківщини в своїй державі.

Земельний кодекс України передбачає 6 випадків, коли особа може отримати земельну ділянку безкоштовно в приватну власність, при чому по кожному з цих випадків громадянин України може отримати землю лише один раз протягом життя.

Громадянин України може отримати з державної і комунальної власності в приватну безкоштовно:
1. Ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара);
2. Ділянку для ведення особистого селянського господарства (до 2 га);
3. Ділянку для ведення фермерського господарства (в розмірі земельної частки (паю) визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство);
4. Ділянку для ведення садівництва (до 0,12 га);
5. Ділянку для індивідуального дачного будівництва (до 0,10 га);
6. Ділянку для будівництва індивідуальних гаражів (не більше 0,01 га).

Яка ж процедура БЕЗОПЛАТНОЇ приватизації земельних ділянок?
Така процедура згідно із Земельним кодексом України передбачає декілька етапів:
І. Подача заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки
Прекрасний приклад на відео того, як багато людей вже реалізовало право на безоплатне отримання землі:


Громадяни, які бажають отримати безкоштовно земельні ділянки із земель державної або комунальної власності, подають клопотання (заяву) до:
- Відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, якщо земля знаходиться за межами міста, села тощо.
- Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області (Управління Державного земельного кадастру в області) – якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту і виділяється для ведення садівництва або особистого селянського господарства. 
- Сільської, селищної, міської ради – в межах таких населених пунктів.

Заява (клопотання) подається у двох екземплярах (!), один – залишається у вас з печаткою того органу, який прийняв заяву, інший – надається цьому органу.

Крім того, до заяви подаються копії паспорта громадянина України, копія ідентифікаційного коду фізичної особи – платника податків (обов’язкові документи), а також бажано подати графічні матеріали, де зображено місце розташування земельної ділянки (довільно), а також за наявності посвідчення учасника бойових дій (АТО). Про особливості отримання земель УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ писали раніше ТУТ .

УВАГА! Земельна ділянка може бути надана не тільки за місцем реєстрації особи! Тобто можна подавати заяви хоч по всій території України!

Графічні матеріали щодо бажаного місцярозташування земельної ділянки беремо з Публічної кадастрової карти України ТУТ.

“Публічна кадастрова карта України, яка містить відомості про місцерозташування земельних ділянок”

З нашої практики, варто зазначити, що подаючи заяву, необхідно указати бажані розміри ділянки, приблизне або точне місце її розташування, а також для яких цілей вона виділяється. Це дуже важливо, адже часто відповідні органи не бажають допомагати вам із реалізацією прав, а тому просто відписують, що начебто в них земель нема.

Як же дізнатися чи є вільні землі і де вони знаходяться?

Наш досвід показав, що існують 2 найбільш ефективні способи:
Неофіційний. Шукаємо самостійно власників певної ділянки, питаємо сусідів, шукаємо інформацію в інтернеті в Публічній кадастровій карті України. Дивимось генеральний план вашого міста, села тощо.
Офіційний. Надсилаємо офіційний запит про надання публічної інформації до місцевої ради, державної адміністрації, Держгеокадастру. Запитуємо конкретно чи є у розпорядженні відповідного органу землі державної/комунальної власності, які ще не надані в користування і можуть бути передані під певне цільове призначення.

Далі, клопотання про виділення земельної ділянки повинне відповідати формі, затвердженій Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження типової форми заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки» від 18.02.2009 р. № 113

Орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади після реєстрації заяви направляє його копії на розгляд до відповідних санітарних, екологічних та інших органів для затвердження висновків щодо можливості виділення відповідної ділянки.

Розгляд відповідною радою або державною адміністрацією НЕ ПОВИНЕН ПЕРЕВИЩУВАТИ один місяць, які протягом нього дають дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надають мотивовану відмову в його наданні. Якщо протягом місяця дозвіл або вмотивована відмова не була отримана, то ВВАЖАЄТЬСЯ, ЩО ТАКА ЗГОДА У ВАС Є! А тому за законом можете переходити до наступного етапу (замовляти розробку проекту відведення земельної ділянки), попередньо сповістивши про це раду/адміністрацію письмово.

УВАГА! Відмова буде вважатися законною ЛИШЕ у випадку невідповідністі місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку, а також відсутність подібних земель у відповідній власності.

Важливо наголосити, що жодний закон не зобов’язує відповідний орган надати земельну ділянку там, де хоче громадянин, крім того, проблемою отримання таких ділянок є також їх «відсутність» у великих містах для пересічних людей. В подібних випадках уповноважені особи і органи влади посилаються, на відсутність вільних земель, а коли вони з’являються, то їх передадають пільговикам, захист прав яких є пріоритетним для законодавця.

ІІ. Розробка проекту відведення земельної ділянки

Розробка проекту відведення земельної ділянки виконується за замовленням громадян особами, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлені угодою сторін. Тобто потрібно укласти договір з певною юридичною чи фізичною особою, які мають право здійснювати діяльність щодо розроблення проекту відведення земельної ділянки.

Як правило, на території міської/сільської ради таких організацій декілька. Можна їх знайти також, попитавши у Держгеокадастрі або в мережі Інтернет.

У землевпорядній організації виконавцем робіт може бути лише особа, яка має сертифікат інженера-землевпорядника, який можна перевірити на сайті Держгеокадастру! Така особа на основі договору визначає межі земельної ділянки із зазначенням координат, складає земельний план, розробляє проект землеустрою. Такі роботи не повинні перевищувати строк в 6 місяців.

Вимагайте також проект землеустрою у організації в паперовій формі, адже в подальшому він буде служити доказом правомірності розмежування землі.

ІІІ. Отримання свідоцтва на право власності на земельну ділянку

Наступним кроком буде звернення до державного реєстратора териториального відділення Держгеокадастру із заявою про державну реєстрацію вашої ділянки, якщо договором із землевпорядною організацією не передбачено, що вони це роблять самі.

До заяви додаємо паспорт, копію довідки платника податків, розроблений проект землеустрою (електронний і паперовий варіант), експертний висновок (якщо потребувалась експертиза), а також довідка про оплату послуг з державної реєстрації (наразі становить 56 грн., згідно з Постановою КМУ №835).

Протягом 14 днів реєстратор Держгеокадастру розглядає вашу заяву, реєструє ділянку в Державному земельному кадастрі і видає витяг з кадастру із зазначенням там кадастровго номера земельної ділянки.

Потім подаєм до органу місцевої влади або державної виконавчої влади, які уповноважені розпоряджатися держ/комунальними землями клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення землі до якого додаємо:
- Екземпляр проекту землеустрою
- Витяг з Держгеокадастру.

Далі відповідний орган приймає рішення про затвердження проекту і звертається до відділення Міністерства юстиції України з метою реєстрації права власності держави або громади на таку земельну ділянку.

Потім відповідний орган (рада/адміністрація) приймає рішення про передачу такої землі у вашу власність, в якому ОБОВ’ЯЗКОВО зазначає площу, місце розташування, кадастровий номер, що зазначається у витязі із Держгеокадастру.

Наступним кроком буде подання заяви або:
- У відділення Укрдержреєстру про державну реєстрацію вашого права власності на земельну ділянку;
- До державного реєстратора Держгеокадастру.

До заяви додаються:
- Заява про державну реєстрацію
- Копія документа, що посвідчує особу заявника;
- Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- Документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
- Документ про сплату державного мита;
- Завірена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки,
- Виписка з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Протягом 14 днів реєстратор розглядає вашу заяву і потім видає вам Свідоцтво про право власності на земельну ділянку (раніше-державний акт на право власності на земельну ділянку). Лише з цього моменту ви стаєте повноцінним власником земельної ділянки.

Здавалось би, що із таким чітким прописанням норм щодо питанням про БЕЗКОШТОВНУ приватизацію земельних ділянок (отримання) не повинно виникнути проблем щодо реалізації таких основоположних для громадян прав, але на практиці виникають багато суперечок і протистоянь між звичайними громадянами та службовими особами органів влади, які дозволяють собі зловживати власними повноваженнями та вчиняти неправомірні дії.

Тому проблема, в багатьох випадаках, саме в реалізації вже закріплених норм.

А тому у разі певних суперечок, спорів чи непорозумінь з органами державної влади чи місцевого самоврядування наші юристи із задоволенням проконсультують і допоможуть вирішити ваші проблеми і питання. Чекаємо на ваші дзвінки і запитання!

Немає коментарів:

Дописати коментар

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ МОГО БЛОГУ!
Візьміть участь в обговоренні публікації. Напишіть будь-ласка свою думку з приводу Вами прочитаного. Внесіть свої пропозиції, побажання. Я завжди залишаю за собою право видаляти висловлювання із вживанням нецензурної лексики і зневаги на адресу авторів та героїв матеріалів.
Щиро дякую!